Odcinek nr 3

 

Szczegółowe plany sytuacyjne i opis przebiegu odcinka nr 3 znajdują się poniżej.

 

 

Przedmiotowy odcinek stanowi połączenie odcinka nr 2 nową dwutorową linią kolejową w kierunku południowym z istniejącą linią kolejową nr 229 w rejonie stacji Goszyn.

Na przedmiotowym odcinku przewiduje się dwa przystanki osobowe: „Kowale” oraz „Jankowo Gdańskie”.

 

 

Szczegółowy plan sytuacyjny:
rozmiar pliku jest w granicach ok. 80MB

 

Spotkania informacyjne odbywają się w terminie: 14.11 – 18.11.2022