Odcinek nr 2

 

Szczegółowy plan sytuacyjny i opis przebiegu odcinka nr 2 znajdują się poniżej.

 

 

Przebieg odcinka nr 2 rozpoczyna się w rejonie węzła Łostowice-Świętokrzyska poprzez wyjście z projektowanego tunelu kolejowego (rozwiązanie wykorzystujące naturalne ukształtowanie terenu). Dalej przewiduje się wykorzystanie wspólnej rezerwy terenowej z nowo projektowaną ul. Nową Świętokrzyską. W końcowej części odcinka nr 2 zakłada się możliwość połączenia odcinka nr 3 łączącego się z istniejącą linią kolejową nr 229 oraz zorganizowanie centrum przesiadkowego „Gdańsk Świętokrzyska” zlokalizowanego poniżej poziomu terenu pod ul. Świętokrzyską z możliwością kontynuacji budowy nowej linii kolejowej w ramach odcinka nr 5.

Sprawny dojazd do centrum przesiadkowego „Gdańsk Świętokrzyska” możliwy będzie poprzez planowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 221, a także rozbudowę węzła „Kowale” znajdującego się na Obwodnicy Trójmiejskiej.

Na przedmiotowym odcinku przewiduje się przystanki osobowe: przystanek „Gdańsk Niepołomicka”, przystanek „Gdańsk Wielkopolska” oraz przystanek „Gdańsk Świętokrzyska.”

 

 

 

Szczegółowy plan sytuacyjny:
rozmiar pliku jest w granicach ok. 25MB

 

Spotkania informacyjne odbywają się w terminie:  20.06 – 24.06.2022