Odcinek nr 5

 

Szczegółowe plany sytuacyjne i opis przebiegu odcinka nr 5 znajdują się poniżej.

 

 

Przedmiotowy odcinek stanowi początek nowej  linii kolejowej od węzła Gdańsk Świętokrzyska w kierunku przystanków osobowych zlokalizowanych na linii kolejowej nr 248 (Kiełpinek oraz Jasień).

Przebieg poprowadzony jest równolegle do ul. Lawendowe Wzgórze, aż do miejsca skrzyżowania z ul. Warszawską gdzie planowany jest przystanek osobowy zlokalizowany na wiadukcie kolejowym. W dalszej zakresie przedmiotowe trasowanie przebiega wzdłuż al. Armii Krajowej. Kolejny planowany przystanek osobowy „Gdańsk Osiedle Jasień Park” przewiduje się przy ul. Leszczynowej. Następnie prowadząc linię kolejową na granicy rekreacyjnych ogródków działkowych „Jasień”. Kontynuacja przedmiotowego korytarza przewiduje dwupoziomowe skrzyżowanie w rejonie al. Armii Krajowej, pod którą planuje się zagłębienie i przejście na drugą stronę linią kolejową. Koniec odcinka nr 5 przewiduje się jako włączenie w istniejącą i zarządzaną przez PKM linię kolejową nr 248, włączenie na odcinku pomiędzy przystankami Gdańsk Jasień i Gdańsk Kiełpinek.

 

 

Szczegółowy plan sytuacyjny:
rozmiar plików są w granicach ok. 40MB

Spotkania informacyjne odbywają się w terminie:  20.06 – 24.06.2022