Odcinek nr 1

 

Szczegółowe plany sytuacyjne i opis przebiegu odcinka nr 1 znajdują się poniżej.

 

 

Przedmiotowy odcinek zakłada budowę nowej dwutorowej linii kolejowej na odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. linię kolejową nr 250 w kierunku południowych dzielnic m. Gdańska do pętli Łostowice-Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska.

W ramach odcinka nr 1 wyróżniamy 2 korytarze linii kolejowej:

  1. Czerwony
  2. Błękitny

Aspektem różnicującym przedmiotowe przebiegi jest miejsce krzyżowania się nowej linii kolejowej z istniejącą linią kolejową nr 9 oraz z ulicą Trakt Św. Wojciecha.

Korytarz Czerwony krzyżuje się z istniejącą linią kolejową i ulicą na wysokości supermarketu Lidl zlokalizowanego przy ul. Sandomierskiej 11, następnie biegnie ponad kanałem Raduni oraz nieopodal Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, dalej w zagłębieniu pod kompleksem szkolnych obiektów sportowych.

Po wykonaniu inwestycji planowane jest odtworzenie tej infrastruktury szkolnej.

Korytarz Błękitny krzyżuje się z istniejącą linią kolejową nr 9 i ulicą Trakt Św. Wojciecha w rejonie ul. Serbskiej. Dalszy przebieg podąża także nad kanałem Raduni równolegle do ul. Nakielskiej aż do ul. Małomiejskiej – linia kolejowa zostanie w tym miejscu wyniesiona ponad ulicę, na wiadukcie. Skrzyżowanie będzie miało charakter bezkolizyjny.

Dalszy cześć odcinka nr 1 od skrzyżowania z ul. Madalińskiego do węzła Gdańsk Łostowice – Świętokrzyska przebiega wzdłuż ulicy Małomiejskiej / Świętokrzyskiej zasadniczo pod poziomem terenu w formie tunelu kolejowego.

W zakresie odcinka nr 1 planuje się trzy przystanki osobowe w rejonie ul. Trakt Św. Wojciecha,  w rejonie skrzyżowania z ul. Madalińskiego oraz w rejonie węzła Łostowice-Świętokrzyska.

 

 

Szczegółowy plan sytuacyjny:
rozmiary plików są w granicach ok. 30MB

 

Spotkania informacyjne odbywają się w terminie: 14.11 – 18.11.2022