Informacje ogólne

 

Szanowni Państwo,

Przedmiotem analiz studialnych jest Przedsięwzięcie polegające na stworzeniu nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego dla ruchu pasażerskiego o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym, komplementarnego i funkcjonalnie zintegrowanego z innymi formami komunikacji zbiorowej, który stanowić będzie konkurencję w stosunku do transportu indywidualnego.

Głównym celem Projektu jest podniesienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej obszaru objętego inwestycją poprzez wzrost wykorzystania transportu kolejowego i jego zintensyfikowanie.
Ponadto realizacja Projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności publicznego transportu zbiorowego w relacji do transportu indywidualnego.

W założeniu polegać ma on na budowie nowej/przedłużeniu istniejącej oraz kompleksowej modernizacji obecnej infrastruktury kolejowej pozwalającej na włączenie do istniejącej osi komunikacyjnej Wejherowo – Reda – Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk kolejnych terenów położonych na obszarze Gminy Miasta Gdańska (południowe dzielnice), Gminy Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz Gminy Żukowo.

 

Mapa orientacyjna (kliknij żeby powiększyć)

 

Z uwagi na ograniczenia techniczno-administracyjne zakłada się fazowanie/etapowanie realizacji ww. Przedsięwzięcia.

 

Całość Przedsięwzięcia swym zakresem obejmuje realizację następujących odcinków linii kolejowych

 • Odcinek 1 – zakłada budowę przedłużenia lub budowę nowej linii kolejowej (o długości około 4-4,1 km – zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) na odcinku od włączenia się w istniejącą i zarządzaną przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. linię kolejową nr 250 w km ok. -1,200 w kierunku południowych dzielnic m. Gdańska do pętli Łostowice-Świętokrzyska, wraz z rozbudową funkcji przesiadkowych węzła integracyjnego (Gdańsk) Łostowice-Świętokrzyska.
 • Odcinek 2 – zakłada dalszą budowę nowej linii kolejowej (przedłużenie Odcinka  1) (o długości około 2,9 km – zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Łostowice-Świętokrzyska w kierunku Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta do węzła integracyjnego Kowale wraz z budową tego węzła.
 • Odcinek 3 – zakłada budowę nowej linii kolejowej (o długości około 6,3 km – zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w istniejącą linię kolejową nr 229
 • Odcinek nr 4 – zakłada modernizację istniejącej linii kolejowej nr 229 na odcinku Stara Piła – Pruszcz Gdański (o długości około 25,5 km), na potrzeby niniejszego Opracowania zadanie podzielono na dwie części tj. Odcinek 4a – Stara Piła – włączenie w Odcinek 3 oraz Odcinek 4b – włączenie w Odcinek 3 – Pruszcz Gdański.
 • Odcinek nr 5 – zakłada budowę nowej linii kolejowej (o długości około 5,2-5,4 km – zależnie od ostatecznego przebiegu i trasowania linii kolejowej) od węzła integracyjnego Kowale do włączenia w linię kolejową nr 248.
 • Budowę łącznic:
  • Łącznica odcinka 3b z LK 229 o długości około 0,8 km
  • Łącznica LK 229 i LK 234 o długości około 1,2 km
  • Łącznica odcinka 5c z LK 248 o długości około 0,6 km.

 

Opisy poszczególnych odcinków znajdują się w dedykowanych tym odcinkom zakładkach.