Spotkania PKM
SPOTKANIA INFORMACYJNE

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego

Trzecia tura spotkań odbyła się w terminie: 14.11 - 18.11.2022

Spotkania PKM