Spotkania PKM
SPOTKANIA INFORMACYJNE

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: Rozwój infrastruktury transportowej w południowej części Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk – Gdynia – Sopot, w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego

Druga tura spotkań odbyła się w terminie: 20.06 - 24.06.2022

Spotkania PKM